Katrineholm Sweden
The Gravity Centre of Logistics

Vi är porten till Stockholmsregionen
 • 51 % av Sveriges BNP
 • 44 % av Sveriges befolkning – 4,4 miljoner människor
Inom Katrineholms logistikcentrum finns:
 • En modern volymterminal
 • En modern vagnslaststerminal
 • Fyra lastspår för tåg upp till 750 meter
 • Totalt 65 000 kvadratmeter tillgänglig lastyta
 • Deltaljplanelagd mark att exploatera
 • En modern nod för ett effektivt godsflöde
 • En smart hub i korridoren Skandinavien till Medelhavet:
  6 300 km väg, 25 hamnar och mer än 40 järnvägsterminaler
 • Ett nätverk för att nå en fjärdedel av EU:s konsumenter
 • I närområdet finns 60 000 invånare
 • Den internationella flygplatsen Stockholm Skavsta inom 60 kilometer
 • En ung, expansiv kommun med det unika läget i korsningen mellan två stambanor